Saopštenja za javnost

APIK organizirao konferenciju o zaštiti uzbunjivača: Bitan korak u prevenciji korupcije

25.3.2015

Cilj ovog zakona nije dobijanje statusa uzbunjivača, već zaštita osoba koje u dobroj vjeri u institucijama BiH prijavljuju korupciju, ocijenio je glavni upravni inspektor Ministarstva pravde BiH

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) danas je u hotelu Europa u Sarajevu organizirala konferenciju “ Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH – iskustva, izazovi i naredni koraci”. 

Cilj konferencije bio je promovirati Zakon, prezentirati dosadašnja iskustava i praksu, te unaprijediti postupanja nadležnih osoba i institucija u zaštiti prijavitelja korupcije u institucijama BiH.

Uvodničar konferencije bio je direktor APIK-a Sead Lisak koji je izrazio zadovoljstvo zbog velikog odziva predstavnika državnih institucija na ovu konferenciju.

-          To pokazuje da postoji veliki interes za zaštitu osoba koje prijavljuju korupciju i provedbu Zakona koji regulira ovu oblast. Osim toga, ovo je jedan od velikih i vrlo bitnih koraka u prevenciji i borbi protiv korupcije u BiH, kazao je direktor APIK-a.

Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor Ministarstva pravde BiH prisutnim je prezentirao Zakon, naglasivši da je glavni cilj ovog akta da što više motivira zaposlene u institucijama da prijavljuju korupciju.

-          Cilj ovog zakona nije dobijanje statusa uzbunjivača, već zaštita osoba koje u dobroj vjeri u institucijama BiH prijavljuju korupciju. Dakle, kada neka osoba dobije status uzbunjivača, ona je zaštićena kada je riječ o konkretnom slučaju, a svaki naredni slučaj koji, eventualno, prijavi morat će biti razmatran. Na taj način bi se spriječile eventualne zloupotrebe ovog statusa, rekao je Mehmedović.

Sudinica Suda BiH Vesna Trifunović govorila je o iskustvima, izazovima i narednim koracima kada je riječ o osobama koje prijavljuju korupciju. Ona je naglasila i da je primarni zadatak za uspješnu provedbu ovog zakona edukacija državnih službenika i zaposlenika, te je dodala da će u budućnosti biti neophodno tražiti izmjene i dopune pomenutog zakona.

Za dodjelu statusa uzbunjivača i razmatranje svakog pojedinačnog slučaja zadužen je APIK. O aktivnostima koje provodi ova institucija u provedbi Zakona govorili su pomoćnici direktora Mevludin Džindo i Vladica Babić. Između ostalog, navedeno je i da je APIK-u do sada podneseno sedam zahtjeva za dodjeljivanje statusa uzbunjivača, od čega je APIK odobrio dva, a pet odbio.

Tokom Konferencije prezentiran je i Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju, a diskutirano je i o uočenim nedostacima i problemima u provedbi Zakona. 

Konferencija je organizirana uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije u okviru projekta „Jačanje komunikacijskih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije“.


Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori Primjedbe i sugestije
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću