Saopštenja za javnost

APIK pozdravio usvajanje nove Strategije za borbu protiv korupcije

7.5.2015

Usvajanjem Strategije i Akcionog plana novi saziv Vijeća ministara BiH pokazao je opredijeljenost za saradnju u suzbijanju i borbi protiv korupcije BiH, ali i podršku Agenciji, ocijenio je direktor Lisak

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) pozdravila je usvajanje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. godine i Akcioni plan za njenu provedbu na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH.

Ovim je, kako je ocijenio direktor Agencije Sead Lisak, novi saziv Vijeća ministara BiH pokazao opredijeljenost za saradnju u suzbijanju i borbi protiv korupcije u BiH, ali i podršku APIK-u.

„Raduje me činjenica da je novi saziv Vijeće ministara BiH već na jednoj od prvih sjednica stavio na dnevni red ova dva izuzetno važna dokumenta za BiH, te da je dao bezrezervnu podršku njihovom usvajanju i budućoj realizaciji. Očekujemo da će sve institucije, na svim nivoima u BiH, studiozno pristupiti ovom dokumentu, te da će u predviđenim rokovima realizirati obaveze koje su pred njima“, kazao je direktor APIK-a i dodao da će institucija na čijem je čelu biti nosilac posla kada je riječ o koordinaciji borbe protiv korupcije u BiH. 

Podsjećamo, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u januaru ove godine uputila je Vijeću ministara BiH na usvajanje novu Strategiju za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za njenu provedbu. 

Nova Strategija i Akcioni plan, osim što su prilagođeni specifičnostima ustavnog uređenja BiH,daju osnovu nižim nivoima da izrade vlastite strategije borbe protiv korupcije, te da ih usklade sa općim principima iz strategije na državnom nivou.

Strategija se sastoji se od pet stubova od kojih se prvi bavi jačanjem institucionalnog i pravnog okvira institucija u BiH, drugi razvijanjem, promoviranjem i provođenje preventivne antikorupcijske aktivnosti u javnom i privatnom sektoru, treći unaprjeđenjem djelotvornosti i efikasnosti pravosudnih institucija i organa za provođenje zakona u oblasti borbe protiv korupcije. 

Četvrti stavlja fokus na podizanje javne svijesti i promoviranje potrebe za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije i peti na uspostavljanje efikasnih mehanizama za koordinaciju borbe protiv korupcije, te praćenje provođenja Strategije. 

Suština ovog dokumenta je borba protivkorupcije u njenom korijenu, uz eliminiranje uslova koji pogoduju nastanku korupcije, a ne bavljenje njenim posljedicama.


Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori Primjedbe i sugestije
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću