Saopštenja za javnost

APIK pozvao građane da bez straha od odmazde prijavljuju korupciju

8.6.2015

APIK je primio obavijest iz UIO BiH da je postupljeno prema Instrukciji ove institucije, te da je zaštićeni prijavitelj korupcije Danko Bogdanović vraćen na posao

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe korupcije (APIK) pozvala je sve građane u BiH da slobodno i bez straha za svoje radno mjesto i odmazde rukovodilaca u institucijama BiH, u kojima su zaposleni, prijave korupciju, nakon što je rukovodilac Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) postupio po Instrukciji APIK-a i prošle sedmice vratio na posao zaštićenog prijavitelja korupcije i zaposlenika UIO BiH Danka Bogdanovića.

Naime, APIK je 05. juna 2015. godine primio obavijest da je postupljeno prema Instrukciji ove institucije o otklanjanju štetnih radnji učinjenih prema zaštićenom prijavitelju korupcije od 10.03.2015. godine, te da je gospodin Bogdanović vraćen na posao.

Instrukcija o otklanjanju štetnih radnji prema zaštićenom prijavitelju korupcije, koju je donio APIK, prva je ovakve vrste koja je donesena u Bosni i Hercegovini i regionu.

Status zaštićenog prijavitelja korupcije u institucijama BiH Bogdanović je dobio 09.05.2014. godine zaključkom Agencije, a na osnovu dostavljene dokumentacije i zahtjeva za otklanjanje štetnih radnji, u skladu sa Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o dodjeljivanju statusa uzbunjivača, otklanjanju štetnih radnji i prestanku pružanja zaštite lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine.

Agencija je utvrdila da je učinjena štetna radnja prema zaštićenom prijavitelju korupcije tako što je, zbog prijavljivanja koruptivnih krivičnih djela u UIO BiH, protiv Bogdanovića pokrenut disciplinski postupak koji je u konačnici rezultirao donošenjem rješenja o prestanku radnog odnosa u toj instituciji.

Pokretanjem navedenih postupaka rukovodioca Uprave stekli su se uslovi za aktiviranje mehanizama zaštite zaštićenog prijavitelja korupcije definiranih u članu 8. Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, što je, zapravo, i jedna od osnovnih nadležnosti APIK-a, kada su u pitanju ovakvi slučajevi.


Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori Primjedbe i sugestije
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću